Your browser is out of date :(

We've noticed you're currently using an old version of Interner Explorer. We highly recommend you update your browser for a better experience.

Komerční banka

Czechia
Redesign interní aplikace ISIM pro správu zaměstnaneckých rolí a uživatelských práv.
INTERNAL SYSTEM

Zadání a cíle

 • vytvoření konceptu aplikace pro interní správu zaměstnaneckých rolí
 • návrh aplikace v brandu klienta a příprava UI kitu pro vývoj

Kontext

Náš dlouhodobý partner Trask Solutions v Komerční bance dodává a provozuje interní aplikaci pro správu zaměstnaneckých rolí. Ta slouží zaměstnancům pro žádosti o potřebná práva v prostředí KB a administrátorům pro jejich správu. Kolegové z Trasku chtěli v rámci připravovaného updatu pro svého klienta přinést i výraznější posun v uživatelské zkušenosti. Jelikož máme za sebou úspěšnou spolupráci na interním portálu Edoceo, obrátili se na nás.

Průběh a řešení

 • Projekt jsme si rozdělili do 4 fází
 • V první fázi jsme se zaměřili na přípravu design briefu, který sloučil požadavky produktu, možnosti technologie a uživatele
 • Ve druhé fázi jsme připravili hrubý koncept v podobě několika typových obrazovek
 • Ve třetí fázi jsme tento koncept po odsouhlasení navrhli v rozsahu celé aplikace
 • Ve čtvrté fázi jsme aplikaci zpracovali na úroveň pixel perfekt řešení při zohlednění brandu KB
 • Připravili jsme kompletní UI kit se všemi použitými styly a komponenty pro vývoj

Who was our client

Jaroslav Kotil, IT Security

LinkedIn

Výzva

KB ISIM je aplikace, kterou zaměstnanci KB používají celou řadu let. Jsou na ní zvyklí a logicky tak jsou vůči jakýmkoliv změnám velmi senzitivní. I proto jsme se snažili od začátku je do naší práce prostřednictvím administrátorů zapojit. I změny k lepšímu mohou často znamenat nepříjemné překvapení například pro klientské pracovníky.

Přínos

 • usnadnění práce při správě uživatelských rolí v digitálním prostředí KB
 • zpřehlednění orientace v přidávaných rolích
 • zjednodušení procesu interních žádostí pro zaměstnance


Where to go next?