Your browser is out of date :(

We've noticed you're currently using an old version of Interner Explorer. We highly recommend you update your browser for a better experience.

O2

Czechia
Design sprint pro produktové manažery s cílem vytvoření konceptu jednoduché a intuitivní aplikace pro koncové zákazníky O2
WEB APPLICATION

Zadání a cíle

  • vytvoření konceptu jednoduchého a intuitivního procesu výměny a nákupu hardware a doplňkových služeb pro koncové zákazníky O2
  • umožnit prodouktovým manažerům zažít design sprint a uplatnit design thinking metodiky

Kontext

Produktové týmy O2 si v poslední době prošly celou řadou školení designu služeb, nicméně i přes velkou snahu se stále zcela nedaří nabyté vědomosti uplatňovat v praxi. Byli jsme osloveni, abychom pomohli vytvořit koncept nové služby a demonstrovali metodiky design thinking v praxi.

Průběh a řešení

  • Rychlé objasnění nejvhodnějšího způsobu,  jak prakticky „zažít“ design thinking a zároveň doručit řešení bude formou DESIGN SPRINT
  • V rámci dvoutýdenní série workshopů jsme společně s produktovým týmem O2 přesně vydefinovali konkrétní zadání
  • Ideace, kdy jsme s produktovým vlastníkem začali navrhovat kostru řešení a popisovali hlavní uživatelské cesty
  • Koncept jsme vizualizovali jako reklamu a otestovali s cílovou skupinou. Získali jsme tak důležitý feedback, který správnost našeho přístupu potvrdil a navíc ho ještě v mnoha detailech posunul dále.
Who was our client

Roman Bacík, Director of Product & Innovations

LinkedIn

Výzva

Prioritou produktového týmu bylo vytvořit novou službu. Na druhou stranu prioritou stakeholderů bylo naučit produktový tým uplatňovat metodiku design thinking v praxi a ukázat si její hlavní benefity. Největší výzvou bylo efektivně skloubit tyto dva poměrně odlišné cíle, dodat řešení a zároveň produktový tým kompetenčně posunout. Obvykle bychom cílili čistě na výsledek, nicméně v tomto případě jsme se snažili neustále vysvětlovat každý náš krok a ujišťovat se, že všichni ví, co a proč děláme.

Přínos

  • vysvětlení design thinking celému produktovému týmu
  • pomoc produktovému týmu s formulací klíčové služby, s jejím protypováním a testováním

Zvláštnost projektu

Návrh konceptu a jeho otestování během několika málo dní.


Where to go next?