Your browser is out of date :(

We've noticed you're currently using an old version of Interner Explorer. We highly recommend you update your browser for a better experience.

Creative Dock / Fairo Wien

Austria
Adaptace aplikace mobilní banky pro freelancery na nový rumunský trh. Ověření konceptu s lokálními uživateli a příprava UI kitu pro vývoj.
WEB APPLICATION

Zadání a cíle

 • uzpůsobení stávající bankovní aplikace pro nový trh
 • ověření konceptu s lokálními uživateli
 • příprava UI kitu a předání na startující vývoj

Kontext

Fairo je úspěšný evropský fintech - mobilní banka pro freelancery s beyond banking funkcemi jako je např. tvorba a správa faktur. Po úspěšném provozu na Ukrajině se Creative Dock Austria rozhodl připravit tento nástroj i pro Rumunsko s vědomím, že je třeba řešení výrazně přizpůsobit odlišným potřebám rumunských uživatelů. Proto jsme byli osloveni jako partner, který tyto potřeby efektivně promítne do uživatelského prostředí.

Průběh a řešení

 • I přes velmi limitovaný čas a potřebu začít rychle, bylo nutné zpracovat hloubkovou analýzu vedoucí k jasně formulovanému a odsouhlasenému zadání v podobě design briefu.
 • Následně jsme ihned začali připravovat technicky komplikované, ale nezbytné testy s rumunskými freelancery, realizované v součinnosti s místní agenturou.
 • Připravili jsme návrh, který ukazoval základní pojetí aplikace a způsob navigace.
 • Tento návrh jsem dále dotáhli na úroveň plně rozpracované aplikace a přinesli návrh vizuálu.
 • Do otestovaného konceptu jsme promítli odsouhlasený vizuální styl.
 • Připravili jsme kompletní UI kit se všemi použitými styly a komponentami a předali vývoji.
Who was our client

Kateřina Ševčíková, Chief Product Owner Fairo Banking

LinkedIn

Výzva

Design rumunského Faira si před naším vstupem prošel několika restarty a my jsme vstoupili do projektu v momentě, kdy funkcionalita byla již z velké části definována, a v podstatě tak předběhla design. Znamenalo to na jednu stranu se striktně držet funkčních mantinelů a na druhé pak přinést výrazně jednodušší přístup. Od začátku jsme tedy věděli, že zorientovat se v možnostech a očekáváních, které se navíc dynamicky vyvíjely, bude nejtěžším testem Faira.

Přínos

 • vytvoření dokumentu s popisem, jak uvádět nové funkcionality na trh
 • vizuální refresh aplikace při respektování připravovaného brand manuálu


Where to go next?