Your browser is out of date :(

We've noticed you're currently using an old version of Interner Explorer. We highly recommend you update your browser for a better experience.

Greyson Consulting / Greensoon

Czechia
Vytvoření základního konceptu aplikace pro správu ekologických ratingů korporátních společností
WEB APPLICATION

Zadání a cíle

 • vytvoření základního konceptu aplikace pro správu ekologických ratingů korporátních společností
 • návrh a nasazení vizuálního stylu pro novou aplikaci

Kontext

 • EU požaduje od bank a nadnárodních společností složitý reporting dopadů jejich obchodů na ekologii a životní prostředí. GREENSOON se rozhodl vytvořit inteligentní a jednoduché řešení pro správu, organizaci a tvorbu požadovaných EU reportů.

Průběh a řešení

 • Návrhu designu předcházelo intenzivní seznamování s prostředím ze strany GREENSOON týmu, studie procesů, reportingu a navnímání taxonomie (teorie a praxe klasifikace organismů/systémů).
 • Dále jsme pokračovali s tvorbou několika základní návrhů/konceptů, na kterých jsme si ověřili, že rozumíme zadání.
 • Následovala tvorba podrobnější návrhů, kde jsme zafixovali obsah jednotlivých kroků a následně jsme tyto mid-fi návrhy testovali s uživateli.
 • Připravili jsme několik vizuálních návrhů a po zapracování identity jsme aplikaci opět testovali s uživateli.
 • Po testech byl design předán na vývoj.
Who was our client

Miroslav Vansa, Country Manager at Greyson

LinkedIn

Výzva

Aplikace vznikla na Hackathone a my jsme proto pracovali s konceptem, který měl z části omezený rozsah, a zároveň do něj vstupovala složitá legislativa EU a další procesy korporátních klientů. Správné vytvoření reportu, který pokryje potřeby úřadu EU, je výzva. My jsme zvládli vytvořit jednoduchý wizard, zahrnující všechny možnosti, kterými se aplikace klienta může ubírat.

Přínos

 • zjednodušení správy dokumentů a reportů
 • značné zrychlení tvorby legislativních požadavků
 • odstranění zbytečného tištění velkého množství dokumentů
 • design podporující firmy v aktivní identifikaci příležitosti firemních enviromentalních dopadů


Where to go next?